Skip to content Skip to footer

Najczęściej zadawane pytania

Muzeum jest czynne:

 • od wtorku do soboty – godz. 10.00 – 18.00 (ostatnie wejście na wystawę stałą o godz. 16.30)
 • niedziela – godz. 10.00 – 16.00 (ostatnie wejście na wystawę stałą o godz. 14.30)

W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.

Wykaz dni świątecznych, w których Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających:

 • Sylwester
 • Nowy Rok
 • Święto Trzech Króli
 • Wielka Sobota
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 • drugi dzień Wielkiej Nocy
 • 1 maja
 • Boże Ciało
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Wszystkich Świętych
 • Wigilia
 • pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • drugi dzień Bożego Narodzenia

3 maja Muzeum otwarte do godz. 16.00 (ostatnie wejście na wystawę o godz. 14.30).

Wtorek jest dniem bezpłatnym zwiedzania wystawy stałej. Pozostałe usługi są płatne zgodnie z cennikiem.

Bilety ulgowe na wystawę stałą i czasową przysługują:

 • uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
 • uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom:
  – szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  – szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  – szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  – uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom.

Bilety bezpłatne na wystawę stałą i czasową przysługują:

 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka;
 • dzieciom do lat 7;
 • weteranom i weteranom poszkodowanym;
 • dziennikarzom po uzyskaniu akredytacji bądź zgody dyrektora Muzeum;
 • przewodnikom turystycznym;
 • wolontariuszom Muzeum Żołnierzy Wyklętych w okresie trwania wolontariatu;
 • opiekunom uczestników warsztatów oraz opiekunom wycieczek szkolnych (maksymalnie jeden opiekun na 15 osób).

Ulgi dla posiadaczy Karty Wielkiej Rodziny, Ostrołęckiej Karty Seniora oraz Ostrołęckiej Karty Młodzieży:

 • wystawa stała – 50% zniżki
 • wystawa czasowa – 50% zniżki
 • kino – 50% zniżki

Zniżki, ulgi nie sumują się. Warunkiem do skorzystania z nich jest okazanie dokumentu uprawniającego do ulgi przy kontroli biletów.

Zwiedzanie wystawy stałej trwa około 2 godzin.

Wystawa stała

 • bilet normalny – 10 zł
 • bilet ulgowy – 5 zł
 • bilet grupowy (grupa od 8 do 20 osób) – 8 zł
 • przewodnik – 30 zł
 • wypożyczenie audioprzewodnika – 5 zł

Strzelnica cyfrowa

 • bilet normalny dla 1 osoby – 25 zł (30 minut)
 • bilet normalny dla więcej niż 1 osoby – 35 zł (30 minut)
 • bilet promocyjny* dla 1 osoby – 10 zł (30 minut)
 • bilet promocyjny* dla więcej niż 1 osoby – 20 zł (30 minut)

  *dla osób, które wykupiły także bilet wstępu na wystawę stałą – usługa dostępna tylko w kasie bądź przy rezerwacji

Kino

 • bilet normalny – 6 zł
 • bilet ulgowy – 3 zł

Bilety wstępu można zakupić w:

Rezerwacji można dokonać:

Z rezerwacji biletów mogą skorzystać tylko grupy. Grupa może liczyć od minimum 8 osób.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Skip to content